Kraniosakral terapi

           KranioSakral

                Terapi

KranioSakral terapi är en mjuk metod där man kan behandla skallens alla ben i förhållande till ryggradens kotor, ända ner till bäckenet och korsbenet. Det hålls stort fokus på deras samband till den yttersta av de tre hjärnhinnorna, som kallas hårda hjärnhinnan (Dura Mater) Denna fäster på skallens alla ben, på C2 och C3 i nacken och omsluter ryggradskanalen ända ner till sakrum/korsbenet där den fäster på sakralkota 2. 

Man rättar till små felställningar som i sin tur påverkar och påverkas av precis allt i hela kroppen. Det gör man genom att väldigt uppmärksamt känna in små rörelser i kroppen och följa kroppen dit den själv vill. Man behandlar med minsta möjliga motstånd, och därför kan man komma väldigt djupt med den här tekniken.  KranioSakral behandling är en fysisk behandling även om den är väldigt mjuk.

KranioSakral terapi bygger på att ryggmärgsvätskan, som bildas i skallens ventriklar,  pumpas ner i ryggraden från kraniet mot sakrum med en speciell puls som kallas för den KranioSakrala pulsen. Den pulsen ligger vanligtvis på 6 – 12 / minut och är helt fristående från hjärtpulsen och andningsrytmen. Ryggmärgsvätskans uppgift är att förse hjärnan och ryggmärgen med näring och transportera bort slagg plus att fungera som en stötdämpare för hjärnan och ryggmärgen. Dura Matern bildar  en tjock, vattentät ”säck” som omsluter hjärnan, ryggmärgen och ryggmärgsvätskan och detta är som ett eget hydraliskt system.

Den här ”säcken”, Dura Matern, är inte elastisk, så för att ryggmärgsvätskan ska kunna få plats att pumpas ner i ryggradskanalen så måste den ”slackas”. Det blir som en sammandragning på längden för att ge mer utrymme för ryggmärgsvätskan och det ger i sin tur en breddning av kroppen och kraniet. När Dura Matern sen töms på ryggmärgsvätska så sträcks den och blir längre, och smalnar av. Därför bildas det en subtil rörelse när ryggmärgsvätskan pumpas fram och tillbaka. Själva fyllnadsfasen kallas för FLEXION och tömningsfasen kallas för EXTENSION.

Eftersom hinnorna sitter fast vid olika ben i kroppen så fortplantas rörelsen vidare ut och påverkar ben, bindväv och muskler osv. Hela kroppen påverkas till ett specifikt rörelsemönster som följer flexion/fyllnadsfasen och extension/tömningsfasen. Det här är väldigt subtila rörelser och de kan inte ses med blotta ögat, men man kan alltså öva upp förmågan att känna de här rörelserna. Man känner dem vanligast i kraniets olika ben och jäms med ryggraden och ner till korsbenet/höftbenen, men de kan kännas i hela kroppen via bindväven.

Eftersom kraniet och sakrum är ihopkopplade med varandra så kommer en felställning eller obalans som finns i kraniet alltid att även påverka bäckenet och tvärtom. När en kropp befinner sig i ohälsa kan det KranioSakrala systemet bli kraftigt påverkat och det kan leda till olika rotationer, låsningar och glidningar. Det kan göra så man får en vriden kropp eller bäcken, så att kroppen blir ojämn och osymmetrisk och det i sin tur kan påverka alla kroppens olika system. Utifrån den KranioSakrala rörelsen kan man utvärdera om det finns olika rotationer, låsningar, eller glidningar. Man utvärderar ifall det är någon obalans i det KranioSakrala systemet och om det sitter i Dura Mater, suturer eller någon annan vävnad eller ledstruktur, och sen korrigerar man det. Eftersom hinnorna sitter fast på vissa delar av kraniet mm, så kan man använda de olika benen som ”handtag” för att arbeta med hinnorna.

Olika tillstånd där jag haft

goda resultat med

KranioSakral terapi:

 • Olika problem i svanskotan
 • Värk i nacke/rygg/bäcken
 • Akuta ryggskott
 • Nackspärr
 • Migrän och huvudvärk
 • Whiplash
 • Käkledsproblem
 • Tinnitus
 • Kronisk värk
 • Fibromyalgi
 • Musarm
 • Tennisarm
 • Golfarmbåge
 • Låsningar i rygg och bäcken
 • Stress
 • Sömnproblem
 • Högt blodtryck
 • Kolik
 • Olika benhinneproblem
 • Foglossningar
 • Symtom vid MS
 • Diabetesben (öka cirkulationen)

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use